Hur skydda sig mot inbrott?

Hur skydda sig mot inbrott?

Fler och fler villaägare råkar ut för inbrott, en trend som tyvärr hållit i sig i flera år. Ett intrång i ens hem kan skapa en stark känsla av otrygghet, därför väljer många villaägare att installera ett villalarm för att skydda sig själva och sitt hem. Det finns många olika larmsystem att välja på och beroende på hur mycket du är beredd att betala och exakt vad du vill skydda så kan du få olika tjänster inkluderade i ditt larmpaket. I den här texten ska vi presentera olika typer av larm så att du som konsument kan göra ett informerat val.

Skalskydd

Många villaägare installerar ett så kallat ”skalskydd” som skyddar husets yttre skal och framförallt känsliga punkter som dörrar och fönster. Tanken är att larmet ska utgöra ett yttre skydd av din bostad och lösas ut innan någon lyckas ta sig in i bostaden och påbörja en brottslig handling. En av fördelarna med skalskyddet är att du kan ha det på när du själv är hemma samtidigt som du inte riskerar att aktivera larmet.

När man installerar ett skalskydd så brukar man sätta upp detektorer där man tror att det finns risk för att någon tar sig in, ofta rör det sig om dörrar och fönster på bottenplan. Vill man känna sig extra säker kan man så klart också installera detektorer kring alla fönster och dörrar. Att bara ha ett skalskydd anses inte vara en tillräckligt säker lösning, därför kan det kan vara en bra idé att även sätta upp rörelsedetektorer och kameror för skydda din villa på bästa sätt. Om alla fönster och dörrar är larmade och om du dessutom kombinerar det med kameror så har du ett mycket gott försvar mot inbrott.

Punktskydd

Det finns villaägare som har så pass dyrbara ägodelar att ett skalskydd inte är tillräcklig. Det kan röra sig om konst, kassaskåp eller antika möbler. Då rekommenderas ett punktskydd. Medan ett skalskydd omfattar hela bostaden så skyddar ett punktskydd specifika objekt eller enskilda rum som t ex. ett förråd. För att ett punktskydd ska vara tillräckligt effektivt så behövs många typer av detektorer, till exempel magnetdetektor, rörelsedetektor eller glaskrossdetektorer. Punktskyddet bestar av två delar och när kontakten mellan delarna bryts aktiveras larmet och din larmcentral kontaktas automatiskt. På larmcentralen kan man via TV-skärmar följa vad som händer i bostaden och besluta om lämplig åtgärd, vanligast är att man skickar ut en väktare för att undersöka närmare vad som händer i villan.