Kategori: Säkerhet

Områden där du inte bör använda kameraövervakning

Områden där du inte bör använda kameraövervakning

När du som bostadsägare överväger att använda dig av kameraövervakning är det viktigt att du skyddar de delar av bostaden där det är mest troligt att ett inbrott skulle kunna inträffa. Dessa inkluderar ytterdörren, eventuella bak- eller sidodörrar, garaget och garageuppfarten, trädgården samt fönster som inte vetter ut mot gatan. Det kan även vara värt att placera ut kameror inomhus i till exempel trappor och hallar.

Med det sagt finns det även vissa områden av fastigheten som du absolut inte bör övervaka med hjälp av kameraövervakning. Detta är något man som bostadsägare kanske inte tänker på i ivern att höja säkerhetsnivån i hemmet, men det är likväl viktigt att man tar hänsyn till detta. Här kommer vi därför att berätta om vilka specifika områden det kan röra sig om.

Här bör du inte använda kameraövervakning

Det finns en särskild lag för kameraövervakning vid namn kamerabevakningslagen (KbL). Du kan om du så önskar läsa mer om denna på Datainspektionens webbplats, men denna lag trädde i kraft den 1 augusti 2018 och medförde vissa förändringar jämfört med tidigare lagstiftning. I korthet innebär den att färre aktörer som använder sig av denna typ av övervakning behöver söka tillstånd, men den innebär även att du som önskar kamerabevaka följer dataskyddsförordningens regler samt brottsdatalagen.

Så vilka platser i hemmet och på fastigheten bör du undvika att installera säkerhetskameror på? Nedan specar vi två platser där det är lämpligt att inte använda sig av kamerabevakning.

Platser som kränker dina grannars integritet

Det är inte lämpligt att använda kameraövervakning på ett sätt som kränker dina grannars integritet. Du bör således inte installera säkerhetskameror på ett sådant sätt att det kan anses vara integritetskränkande, till exempel genom att filma in genom dina grannars sovrumsfönster. Detta för oss osökt in på nästa plats som inte bör kamerabevakas.

Sovrum och badrum

Din iver att övervaka dina familjemedlemmar är förståelig, men det är dock inte lämpligt att använda kameraövervakning på vissa ytor. Två exempel på sådana är sovrum och badrum. På samma sätt som du bör ha dina grannars integritet i åtanke är det nämligen viktigt att även värna dina familjemedlemmars integritet och inte kränka denna.

Hur skydda sig mot inbrott?

Hur skydda sig mot inbrott?

Fler och fler villaägare råkar ut för inbrott, en trend som tyvärr hållit i sig i flera år. Ett intrång i ens hem kan skapa en stark känsla av otrygghet, därför väljer många villaägare att installera ett villalarm för att skydda sig själva och sitt hem. Det finns många olika larmsystem att välja på och beroende på hur mycket du är beredd att betala och exakt vad du vill skydda så kan du få olika tjänster inkluderade i ditt larmpaket. I den här texten ska vi presentera olika typer av larm så att du som konsument kan göra ett informerat val.

Skalskydd

Många villaägare installerar ett så kallat ”skalskydd” som skyddar husets yttre skal och framförallt känsliga punkter som dörrar och fönster. Tanken är att larmet ska utgöra ett yttre skydd av din bostad och lösas ut innan någon lyckas ta sig in i bostaden och påbörja en brottslig handling. En av fördelarna med skalskyddet är att du kan ha det på när du själv är hemma samtidigt som du inte riskerar att aktivera larmet.

När man installerar ett skalskydd så brukar man sätta upp detektorer där man tror att det finns risk för att någon tar sig in, ofta rör det sig om dörrar och fönster på bottenplan. Vill man känna sig extra säker kan man så klart också installera detektorer kring alla fönster och dörrar. Att bara ha ett skalskydd anses inte vara en tillräckligt säker lösning, därför kan det kan vara en bra idé att även sätta upp rörelsedetektorer och kameror för skydda din villa på bästa sätt. Om alla fönster och dörrar är larmade och om du dessutom kombinerar det med kameror så har du ett mycket gott försvar mot inbrott.

Punktskydd

Det finns villaägare som har så pass dyrbara ägodelar att ett skalskydd inte är tillräcklig. Det kan röra sig om konst, kassaskåp eller antika möbler. Då rekommenderas ett punktskydd. Medan ett skalskydd omfattar hela bostaden så skyddar ett punktskydd specifika objekt eller enskilda rum som t ex. ett förråd. För att ett punktskydd ska vara tillräckligt effektivt så behövs många typer av detektorer, till exempel magnetdetektor, rörelsedetektor eller glaskrossdetektorer. Punktskyddet bestar av två delar och när kontakten mellan delarna bryts aktiveras larmet och din larmcentral kontaktas automatiskt. På larmcentralen kan man via TV-skärmar följa vad som händer i bostaden och besluta om lämplig åtgärd, vanligast är att man skickar ut en väktare för att undersöka närmare vad som händer i villan.