Områden där du inte bör använda kameraövervakning

Områden där du inte bör använda kameraövervakning

När du som bostadsägare överväger att använda dig av kameraövervakning är det viktigt att du skyddar de delar av bostaden där det är mest troligt att ett inbrott skulle kunna inträffa. Dessa inkluderar ytterdörren, eventuella bak- eller sidodörrar, garaget och garageuppfarten, trädgården samt fönster som inte vetter ut mot gatan. Det kan även vara värt att placera ut kameror inomhus i till exempel trappor och hallar.

Med det sagt finns det även vissa områden av fastigheten som du absolut inte bör övervaka med hjälp av kameraövervakning. Detta är något man som bostadsägare kanske inte tänker på i ivern att höja säkerhetsnivån i hemmet, men det är likväl viktigt att man tar hänsyn till detta. Här kommer vi därför att berätta om vilka specifika områden det kan röra sig om.

Här bör du inte använda kameraövervakning

Det finns en särskild lag för kameraövervakning vid namn kamerabevakningslagen (KbL). Du kan om du så önskar läsa mer om denna på Datainspektionens webbplats, men denna lag trädde i kraft den 1 augusti 2018 och medförde vissa förändringar jämfört med tidigare lagstiftning. I korthet innebär den att färre aktörer som använder sig av denna typ av övervakning behöver söka tillstånd, men den innebär även att du som önskar kamerabevaka följer dataskyddsförordningens regler samt brottsdatalagen.

Så vilka platser i hemmet och på fastigheten bör du undvika att installera säkerhetskameror på? Nedan specar vi två platser där det är lämpligt att inte använda sig av kamerabevakning.

Platser som kränker dina grannars integritet

Det är inte lämpligt att använda kameraövervakning på ett sätt som kränker dina grannars integritet. Du bör således inte installera säkerhetskameror på ett sådant sätt att det kan anses vara integritetskränkande, till exempel genom att filma in genom dina grannars sovrumsfönster. Detta för oss osökt in på nästa plats som inte bör kamerabevakas.

Sovrum och badrum

Din iver att övervaka dina familjemedlemmar är förståelig, men det är dock inte lämpligt att använda kameraövervakning på vissa ytor. Två exempel på sådana är sovrum och badrum. På samma sätt som du bör ha dina grannars integritet i åtanke är det nämligen viktigt att även värna dina familjemedlemmars integritet och inte kränka denna.