Olika fästanordningar på frontmonterad cykelsits

Olika fästanordningar på frontmonterad cykelsits

Frontmonterade cykelsitsar kan fästas på två olika sätt. Hos återförsäljare nämns därför ramfäste eller styrstamfäste. De bägge sätten fyller samma funktion. Vilket fäste som är bäst beror därmed delvis på vilken cykel man har samt vad som passar bäst utifrån modell.

Ramfäste

En frontmonterad cykelsits med ramfäste monteras med ett snabbfäste på ramröret. En fästanordning skruvas fast kring röret varpå cykelsitsen kan monteras direkt bakom styret. När cykelsitsen sitter på plats låses den fast. Detta både ur ett säkerhetsperspektiv för cykelsitsen men även för att den inte ska bli stulen när cykeln lämnas någonstans.

I likhet med alla andra cykelsitsar finns ställbara fotstöd som bör anpassas till barnets benlängd innan man cyklar iväg. Detsamma gäller de spännen som finns vid ryggplattan. Se till att dessa är lagom spända och anpassade efter det barn som ska åka. När sedan barnet sitter i cykelsitsen kan händerna hållas på den bygel som sitter framför.

För att minimera risken att barnet får stenskott eller smuts på sig kan en vindruta monteras frampå styret. Denna är ändå så låg att den som cyklar kommer se över rutan.

Styrstamfäste

Andra alternativet för frontmonterad cykelsits är att välja de som monteras via styrstamfästet. Även här används ett snabbfäste vilket underlättar att flytta cykelsitsen mellan två olika cyklar. Generellt så är det samma säkerhetsrutiner med denna cykelsits som den ovan. Skillnaden är enbart hur den är fäst.

Montering – Se filmer från tillverkaren

Är du osäker på vilken frontmonterade cykelsits som ska väljas? Vilken modell som passar just din cykel?  Många återförsäljare har youtubefilmer från tillverkarna på sin hemsida. Där visas det tydligt hur de olika cykelsitsarna monteras och hur det ser ut när det är klart. Det går även att ladda hem instruktionsmanualer för att därigenom se hur montering sker.

Kom ihåg att alltid läsa igenom säkerhetsföreskrifter innan den används. Följ även alltid de instruktioner som visar hur cykelsitsen ska monteras. Oavsett vilken modell som väljs är det också viktigt att ibland göra ”säkerhetskontroller”. Sitter cykelsitsen fast som den ska? Fungerar spännen och är remmarna inte allt för slitna?