Kategori: Stöd

Stödförband i enklare version

När man sitter eller ligger stilla långa perioder, försämras blodåterflödet i benen vilket innebär svullnad och risk för proppar som kan försämra hälsotillstånd drastiskt. För att kringgå denna typ av problem kan man linda vrister och ben med lindor vilket gör att diametern på ådrorna som transporterar blodet minskar och trycket går upp. Det kan vara svårt att linda benen själv på rätt sätt och det finns sedan en tid tillbaks stödstrumpor som är en version av lindor och ett alternativ för de som har svårt att komma åt tillräckligt bra för att kunna linda vristerna på egen hand. I och med att man utvecklat stödstrumpor kan många personer nu klara sig själva istället för att behöva få hjälp varje morgon och kväll med lindor.

Flera kunder

Det är i många fall äldre personer som har behov av stödstrumpor, men även yngre kan känna av effekterna av försämrat återflöde i samband med resor där man sitter stilla under lång tid och inte hjälper kroppen att pumpa blodet ordentligt. Det är inte ovanligt att helt friska personer flyger med stödstrumpor för att slippa tråkiga effekter med svullnad och hälsorisker. Stödstrumpor delas, förutom efter storlek, in i kompressionsklasser vilket innebär att man anger trycket omkring vristen. För att se till att det inte blir för hårt eller löst kan man dessutom se i de ”kontrollhål” som finns på stödstrumpor och i värsta fall ta av strumporna en stund för att låta benet komma tillrätta. Fördelarna med att erbjuda patienter stödstrumpor är många och det är ypperligt att man utvecklat ett så enkelt hjälpmedel för de som är i behov av detta.